USNESENÍ ZO ZE DNE 12.5.2014 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 12.5.2014

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 12.5.2014

 

Č.27

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 12.5.2014

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:( 1) s rozpočtovým opatřením č.3. a 4. /2014 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy /5pro/

Zastupitelstvo obce projednalo :


( 2 ) a schválilo závěrečný účet FIN 2-12 obce Kubova Hut´za rok 2013,zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2013 a přehled dotací za rok 2013 s výrokem – bez výhrad /5pro/

( 3 ) a schválilo účetní závěrku obce Kubova Hut´k 31.12.2013 s výrokem – bez výhrad /5pro/ p.Klose,p.Strnad,p. Vykydal,p.Matějka a p.Čtvrtník

ZO ukládá panu starostovi zajistit do 31.5.2014 nabídky na opravu střechy u objektu „Restaurace pod sjezdovkou“dle zadávací dokumentace na POV 2014.Osloveni budou následující firmy: Jan Sidor,p. Kukačka a Vladimír Perman./5pro/

ZO ukládá panu Vykydalovi ,p. Matějkovi a p.Čtvrtníkovi převzít objekt Restaurace pod sjezdovkou do 18.5.2014 z důvodu ukončení nájemní smlouvy/5pro/

ZO ukládá panu starostovi a místostarostovi projednat konkrétní hraniční body pro vytýčení parcely vzniklé oddělením z p.č.43/1 přiléhající k budově č.p.7 do 16.5.2014/5pro/

ZO souhlasí s nabídkou pana Pavla Mareše ,Strakonice na zpracování pasportu na místní komunikace a pověřuje starostu podpisem smlouvy /5pro/

......................... ……………………….……..

starosta místostarostaVyvěšeno :16.5.2014

Č.j.

Svěšeno: 31.5.2014

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ