USNESENÍ ZO ZE DNE 18.12.2013 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 18.12.2013

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 18.12.2013

Č.25

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 18.12.2013

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce projednalo :

( 1 ) a schválilo 10. rozpočtové opatřením v roce 2013 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy/5pro/

( 2 ) a schválilo vyrovnaný rozpočet obce Kubova Hut´na rok 2014 ve výši příjmů a výdajů

2.771 750,-Kč /5pro/

ZO rozhodlo poskytnout bezúročnou půjčku ve výši 400 000,-Kč na dobu 5 let společnosti Služby obce Kubova Hut´s.r.o./5pro/

ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí Kubova Hut´a společností Služby obce Kubova Hut´s.r.o.ZO schválilo návrh smlouvy/5pro/

ZO rozhodlo nakládat s majetkem obce Kubova Hut´-pronájem budov na par.č.103,73/1,73/2,73/3 a č.p.14 v k.ú. Kubova Hut´./5pro/

ZO ukládá starostovi a jednateli společnosti Služby obce Kubova Hut´ připravit návrh smlouvy do 31.1.2014/5pro/

……………………………………. ……………………….……..

starosta místostarosta

Vyvěšeno :20.12.2013

Č.j.

Svěšeno: 4.1.2014

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ