USNESENÍ ZO ZE DNE 2.12.2013 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 2.12.2013

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 2.12.2013

Č.24

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 2.12.2013

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce projednalo :

( 1) a schválilo návrh rozpočtu na rok 2014 dle přílohy /6 pro/

( 2 ) a schválilo odpisový plán na rok 2013/6 pro/

( 3 ) a schválilo prodej pozemku p.č.71/6 v k.ú. Kubova Hut´ o výměře 266 m2 za cenu 15,-Kč/m2. Záměr nakládat s majetkem obce byl zveřejněn na úřední desce od 7.6.2013 do 22.6.2013/6pro/

ZO rozhodlo požádat o dotaci z POV JČ kraje na akci Oprava sociálního zázemí a opravu střechy v objektu restaurace pod sjezdovkou /6pro/

ZO souhlasí s zařazením obce Kubova Huťdo územní působnosti integrované strategie území regionu na CHANCE IN NATURE-LAG na období 2014-2020./6pro/

……………………………………. ……………………….……..

starosta místostarosta

Vyvěšeno :2.12.2013

Č.j.

Svěšeno: 17.12.2013

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ