USNESENÍ ZO ZE DNE 15.11.2013 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 15.11.2013

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 15.11.2013

Č.23

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 15.a 18.11.2013

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno :

( 1 ) s 8. a 9. rozpočtovým opatřením v roce 2013 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy/5pro/

ZO posoudilo žádost pí PhDr.Jitky Götzové ohledně duplicity čísla popisného 1. a ukládá panu Strnadovi věc vyřídit za obecní úřad do 30.12.2013/5pro/

ZO ukládá starostovi zjistit podrobnosti k žádosti o dotaci z programu ROP Jihozápad/5pro/

ZO ukládá starostovi zjistit podrobné informace k vydání karty – BOUBÍN /5pro/

ZO ukládá starostovi prověřit oprávněnost DPH u smlouvy s LČR s.p. číslo 6/2012/11na pozemky v lyžařském areálu./5pro/

ZO rozhodlo přispět občanskému sdružení PREVENT částku 630,-Kč./5pro/

ZO ukládá FV p. Matějkovi připravit koncept návrhu rozpočtu na rok 2014 do 2.12.2013/5pro/

ZO ukládá KV provést kontrolu účetnictví společnosti Služby obce Kubova Hut´od 1.7.2012 do 30.6.2013 v termínu do 30.12.2013/5pro/

ZO projednalo a schválilo vnitřní směrnici 1/2013 o inventarizaci majetku obce .

ZO schválilo plán inventur na rok 2013 a jmenovalo členy inventarizační komise:

Předseda:p. Strand Aleš,člen:p.Radek Čtvrtník a Jaroslav Matějka.

……………………………………. ……………………….……..

starosta místostarosta

Vyvěšeno :22.11.2013

Č.j.

Svěšeno: 7.12.2013

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ