USNESENI ZO ZE DNE 20.2.2006 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENI ZO ZE DNE 20.2.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usneseni ZO ze dne 20.2.2006

                                                                                                                   Č.2

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 20.2.2006

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

 

 

   ( 1 )  vyrovnaný rozpočet na rok 2006 ve výši 1,900 tis.Kč na straně příjmů a výdajů/7pro/

   ( 2 )- koncept návrhu OZV č.2/2006 K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranství

          - koncept návrhu OZV č.3/2006 O systému schrom.,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.   

   

 

 

Zastupitelstvo obce se usneslo :

 

       ( 1 )  zrušit obecně závazné vyhlášky Obce Kubova Hut´ č.1/1998,č.1/1999a č.1/2003 tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po vyvěšení .

 

 

 

ZO projednalo smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Kubova Hut´a SKI –Klubem  Strakonice /4pro,2 se zdrželi,1 proti/

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 22.2.2006

Č.j.

Svěšeno:9.3.2006

 

 

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ