OZV Č.1/2006 ZRUŠUJÍCÍ OZV Č.1/1998,Č.1/1999,Č.1/2003 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

OZV Č.1/2006 ZRUŠUJÍCÍ OZV Č.1/1998,Č.1/1999,Č.1/2003

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

OZV č.1/2006 zrušující OZV č.1/1998,č.1/1999,č.1/2003

 

Obec Kubova Huť

 

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2006,

kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 1/1999 a č. 1/2003 a č. 1/1998

 

 

 

Zastupitelstvo obce Kubova Huť se na svém zasedání dne 20, února 2006, usnesením  usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. 1

 

            Zrušují se tyto obecně závazné vyhlášky :

 

a)      Obecně závazná vyhláška č. 1/1999 ze dne 20.1.1999, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Kubova Huť,

b)      Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze dne 18.4.2003, o čistotě a ochraně veřejného pořádku.

c)      Obecně závazná vyhláška č. 1/1998 ze dne 13. května 1998 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 

Čl. 2

Účinnost

          Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení.

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                                  ……………………………..

Ing. Zbyněk Klose                                                                 Mgr. Karel Hrůša

starosta obce                                                                                       místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:22.2.2006

Sejmuto z úřední desky dne:9.3.2006

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ