USNESENÍ ZO ZE DNE 5.6.2013 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 5.6.2013

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 5.6.2013

Č.21

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 5.6.2013

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce projednalo :

( 1) a schválilo 3.a 4.rozpočtové opatření v roce 2013 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy/6pro/

( 2 ) a schválilo závěrečný účet obce Kubova Hut´za rok 2012, zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2012 a přehled dotací za rok 2012 s výrokem-bez výhrad /6pro/

( 3 ) a schválilo příspěvek ve výši 5000,-Kč na akci „Oslava 120. výročí železnice“pro Stifterův pošumavský spolek /6pro/

( 4 ) a schválilo nakládání s majetkem obce dle § 39 odst.1 zákona 128/2000 Sb. prodej pozemku p.č.71/6 o výměře 266 m v k.ú. Kubova Hut´/6pro/

Zastupitelstvo obce Kubova Hut´,jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst.5 písm. b)zákonač.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů(dále jen“stavební zákon“),schvaluje zadání územního plánu Kubova Hut´v podobě,jak bylo projednán a následně dohodnuto s dotčenými orgány./6pro/

……………………………………. ……………………….……..

starosta místostarosta

Vyvěšeno :7.6.2013

Č.j.

Svěšeno: 22.6.2013

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ