CENÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č.106/1999 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

CENÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č.106/1999

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Ceník úhrad za poskytování informací dle zákona č.106/1999

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací odst.1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obec Kubova Hut´ zveřejňuje následující sazebník úhrad za poskytování informací.

Za poskytování informací vztahujících se k působnosti Obce Kubova Hut´, které nejsou přístupné, zaplatí žadatel náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací v následující výši:

a.

220,-Kč. za každou započatou hodinu výkonu při vyhledávání a zpracování vyžádaných informací. Jedná-li se o poskytnutí informace v čase kratším než ½ hodiny, snižuje se úhrada na 110 ,-Kč.

b.

Provozní a materiálové náklady (ceny včetně DPH)

· výtisky (kopie)

o 2,00 jednostranné z volného listu (A4)

o 2,50 jednostranné z vázané předlohy (A4)

o 3,50 dvoustranné z volného listu (A4)

o 4,00 dvoustranné z vázané předlohy (A4)

o 2,50 jednostranné z volného listu (A3)

o 3,00 jednostranné z vázané předlohy (A3)

· obálky úřední

o 1,50 Kč./ks. obálka formátu CS

o 2,50 Kč./ks. obálka formátu B4

· technické nosiče

o 16,-Kč./ks. nenahraná disketa 3,5

o 60,-Kč. nenahraný CD ROM

c.

Poštovné a ostatní náklady spojené s odesláním vyžádané informace v souladu s ceníkem poštovních služeb

Při podání žádosti o poskytnutí informace může Obec Kubova Hut´ požadovat od žadatele zaplacení zálohy až do výše celkových odhadnutých nákladů.

Platba se může uskutečnit následujícími způsoby:

· v hotovosti v pokladně

· poštovní poukázkou na bankovní účet Obce Kubova Hut´

· převodem na bankovní účet Obce Kubova Hut´č.ú. 16425281/0100

Při písemném podání žádosti je záloha splatná do 3 dnů po obdržení výzvy k zaplacení. Vyúčtování nákladů, skutečně vynaložených na zpracování požadované informace, bude zpracován podle tohoto sazebníku a případný doplatek musí žadatel uhradit před podáním informace.

Zpracovaná informace bude žadateli vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných informací.

Sazebník nabývá účinnosti od 1.5.2013.

Ing.Zbyněk Klose-starosta Obce Kubova Hut´

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ