USNESENÍ ZO ZE DNE 17.4.2013 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 17.4.2013

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 17.4.2013

Č.20

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 17.4.2013

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce projednalo :

( 1) a schválilo 2.rozpočtové opatření v roce 2013 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy /6pro/

( 2 ) a rozhodlo zadat zakázku na akci „Modernizace a stavební úpravy WC „firmě PEVA Prachatice spol. s r.o. Skalka 694,Prachatice 383 01,IČ:62525671 za cenu 212 665,-Kč včetně DPH. /6pro/

ZO rozhodlo udělit panu Vykydalovi odměnu ve výši 10 tis.Kč/5pro,1 se zdržel/

ZO ukládá KV provést kontrolu účetnictví společnosti Služby obce Kubova Hut´do 30.4.2013/6pro/

……………………………………. ……………………….……..

starosta místostarosta

Vyvěšeno :19.4.2013

Č.j.

Svěšeno: 4.5.2013

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ