USNESENÍ ZO ZE DNE 6.3.2013 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 6.3.2013

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 6.3.2013

                                                                                                               Č.19

                         USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 6.3.2013

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

    

 

 ( 1) a schválilo 1.rozpočtové opatření v roce 2013 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy/6pro/

 

 ( 2 ) a souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí č.1030010669/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu „Kubova Hut´-PREL,kabel NN p.Satorie“/6pro/

 

ZO bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení včetně otevírání obálek a cen a ukládá starostovi a p.Vykydalovi zahájit jednání s Ing. M. Hřebekovou, která nabídla nejnižší cenu na projektové práce dle zadání -

 „Výzva k podání cenové nabídky“

1)prodloužení veřejného vodovodu Kubova Hut´

2)nové jímání vody Kubova Hut´ /6pro/

 

ZO rozhodlo v souladu s §39 odst.1zákona 128/200Sb.,o záměru pronajmout majetek obce Kubova Hut´tj. objekt - rodinný dům č.p.14 v k.ú. Kubova Hut´/6pro/

 

 

 

 ZO bylo seznámeno s  hospodařením společnosti Služby obce Kubova Hut´.

  

 

       …………………………………….                                                                                                                                                                        ……………………….……..

starosta                                                                                                              místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno :8.3.2013

Č.j.

Svěšeno:     23.3.2013

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ