USNESENÍ ZO ZE DNE 16.1.2013 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 16.1.2013

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 16.1.2013

                                                                                                               Č.17

                         USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 16.1.2013

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

    

 ( 1 ) a schválilo 6.rozpočtové opatření v roce 2012 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy /6pro/

 

 ( 2)  a schválilo rozpočtový výhled na rok 2017 a 2018 dle přílohy /6pro/

 ( 3 ) a schválilo koncept návrhu rozpočtu na rok 2013 ve výši příjmů a výdajů

          2,800 tis.Kč/6pro/

 ZO bylo seznámeno s výsledkem inventury majetku Obce Kubova Hut´a souhlasí s návrhem na vyřazení některých položek dle přílohy /6pro/

ZO rozhodlo požádat o dotaci z PRV 4.1.2. na discgolfové hřiště. ZO prohlašuje, že má obec Kubova Huť disponuje dostatečným  finančním krytím  na tuto akci/6pro/  

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene na p.č.63/1 k.ú. Kubova Hut´“Kubova Hut´-kabel NN Peková“6 pro/

 

 

 

 

 

  

 

       …………………………………….                                                                                                                                                                        ……………………….……..

starosta                                                                                                              místostarosta                                                   

 

 

Vyvěšeno :18.1.2013

Č.j.

Svěšeno:     2.2.2013

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ