USNESENÍ ZO DNE 27.1.2006 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO DNE 27.1.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO dne 27.1.2006

                                                                                                                Č.1

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 27.1.2006

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo:

 

   ( 1 )   upozornění Ministerstva vnitra-odbor dozoru a kontroly veřejné správy v Českých Budějovicích ze dne 21.2.2005 na vady Obecně závazných vyhlášek obce.ZO ukládá starostovi zajistit nápravu do 20.2.0006/7pro/

    ( 2 ) návrh Vaku JČ o odprodeji akcii .ZO ukládá panu Hrůšovi do 2.2.2006 kontaktovat pana Ing.Paštiku –generálního ředitele Vaku JČ./7pro/

    

  

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

  

   ( 1 ) návrh rozpočtu na rok 2006 výši 1,900.000,-Kč na straně příjmů a výdajů dle přílohy /7pro/

   ( 2 ) odměnu členkám kontrolního výboru paní Lence Kopaničákové a paní Lence Frčkové ve výši 1.000,-Kč./6pro,1 se zdržel/

   ( 3 ) a rozhodlo zadat vypracování regulačního plánu pro kat.území Kubova Hut´./7pro/

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

       ( 1 ) -starostovi vypracovat novelu OZV č.1/1999 ze dne 20.1.1999

               -panu Frčkovi vypracovat novelu OZV č.1/1998 ze dne 13.5.1998

               -paní Šípkové vypracovat novelu OZV č.1/2003 ze dne 18.4.2003 /4pro,3 proti/

 

 

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

Vyvěšeno :

Č.j.

Svěšeno:

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

 

Starosta obce poděkoval paní Ivaně Šípkové za její aktivitu při získání příspěvku na výstavu rozhledny na Boubíně.Dne 31.12.2005 získala obec 14.857,50Kč.

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ