USNESENÍ ZO ZE DNE 7.12.2012 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 7.12.2012

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 7.12.2012

                                                                                                               Č.16

                         USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 7.12.2012

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

    

 ( 1 ) a schválilo 5.rozpočtové opatření v roce 2012 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy /5pro/.

 ZO pověřuje starostu provést i další rozpočtové opatření v roce 2012 a s výsledkem seznámit zastupitele na nejbližším zasedání jako dosud /5pro/.

 ( 2 ) a schválilo rozpočtové provizorium na rok 2013 v bodech

-obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obce a obecního úřadu

-obec hradí závazky vyplývající z už uzavřených smluv

   -obec hradí mimořádné výdaje schválené ZO /5pro/

    ( 3 ) a schvaluje svou účast v realizaci společného projektu mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko“Vybavenost a revitalizace veřejných prostor v mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko II.“,a je připraveno realizovat svou část projektu ve výši 100 tis.Kč,kdy vlastní zdroje obce jsou předpokládány z 30%,tedy 30tis.Kč. /5pro/

    ( 4 ) a rozhodlo požádat o dotaci z POV Jihočeského kraje 2013 na opravu sociálního zařízení do restaurace /Kiosek/st. p.č.73/1,2,3 v k.ú. Kubova Hut´/7pro/

ZO schválilo inventarizační komisi pro rok 2012 k provedení inventarizace majetku obce Kubova Hut´ve složení pan Aleš Strnad,Karel Hrůša a Radek Čtvrtník./7pro/

ZO souhlasí s realizací zakázek

-ledolezení pan Marek Hrabal

-stojany pro mapy BZS ROST 2000 o.s. Řepešín

-data k mapám BZS Kartografie Praha

-mapy  BZS Mi-Ja Javorník

-forma pro iglu BZS 3XC s.r.o. /7pro/

 

ZO ukládá FV do 15.1.2013 připravit koncept návrhu rozpočtu na rok 2013/7pro/ 

 

 

 

  

 

       …………………………………….                                                                                                                                                                        ……………………….……..

starosta                                                                                                              místostarosta                                                   

 

 

Vyvěšeno :12.12.2012

Č.j.

Svěšeno:     27.12.2012

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ