USNESENÍ ZO ZE DNE 10.10.2012 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 10.10.2012

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 10.10.2012

                                                                                                               Č.15

                         USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 10.10.2012

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

    

 ( 1 ) a schválilo 3.a  4.rozpočtové opatření v roce 2012 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy /5pro/

 

 ( 2)  a ukládá starostovi uzavřít smlouvu na zpracování územního plánu obce Kubova Hut´s Ing. Arch. Radkem Bočkem IČ:88184684 , Na rozmezí 209,Písek 397 01 dle návrhu /6pro/

 ( 3 ) a rozhodlo koupit RD č.p.14 včetně pozemku na stav.p.č. 1/3 a p. p.č. 36/1 v k.ú.Kubova Hut´za cenu stanovenou znaleckým posudkem č.3371/2012 vyhotovený paní Eva Petschová Pod Homolkou 51,Vimperk 38501

                /5 pro ,1 se zdržel/

   ( 4 ) a ukládá p.Vykydalovi prozkoumat možnost získat dotaci z aktuálně vyhlášené

                 výzvy PRV /lesnické činnosti/zároveň mu ukládá pokusit se získat do pronájmu        

                  další lesnické plochy mimo k.ú.Kubova Hut´/6pro/

     ZO posoudilo návrh dohody o provozování lyžařského areálu mezi Služby obce Kubova Hut´a Ski klub Strakonice a Obec Kubova Hut´a pověřuje podpisem starostu a jednatele p. Vykydala s tím,že podíl na výnosech bude 1:1./6pro/   

 

 

 

 

  

 

       …………………………………….                                                                                                                                                                        ……………………….……..

starosta                                                                                                              místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno :12.10.2012

Č.j.

Svěšeno:     27.10.2012

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ