USNESENÍ ZO ZE DNE 1.8.2012 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 1.8.2012

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 1.8.2012

                                                                                                               Č.14

                         USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 1.8.2012

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

    

 

 ( 1) a schválilo 2.rozpočtové opatření v roce 2012 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy /4pro/

 

 ZO obce Kubova Hut´ jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 pdst.5 písm. a)zákona č.183/2006 Sb..o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů(dále jen“stavební zákon“),rozhodlo pořídit nový územní plán obce Kubova Hut´/4pro/

Zastupitelstvo obce určuje v souladu s požadavky zákona č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,starostu -Ing. Zbyněk Klose  pro výkon funkce spolupráce s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk při pořizování územně plánovací dokumentace, a to do konce volebního období. ZO rozhodlo, že  pořizovatelem bude Měú Vimperk /4pro/

ZO projednalo dopis ze dne 3.7.2012 od LČR s.p. ohledně výše nákladů za pozemky v lyžařském areálu. ZO rozhodlo vzhledem k ekonomice lyžařského areálu neuzavřít smlouvu za nájem pozemků ve výši 6,-Kč/m2 /5pro/

ZO ukládá uzavřít smlouvu o dodávce prací  na opravu objektu ČOV se společností  Služby obce Kubova Hut´s.r.o./5pro/

ZO bylo seznámeno se smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku pro Město Vimperk ve výši 3.000,-Kč pro pořad cyklotoulky .

ZO bylo seznámeno s návrhem údržby a opravy VHI.

ZO rozhodlo o výši částky spojené s vedením společnosti obce Kubova Hut´ s.r.o. ve výši (5500,-Kč/měsíc bez DPH) v činnosti VO,webové  stánky + aplikace,VHI,ski areál /4pro , se zdržel/

ZO ukládá starostovi oslovit alespoň tři dodavatele na zpracování PD pro ÚŘ a SP pro prodloužení vodovodu k Bělohlavům a posílení  jímání vody ./5pro/

   

 

  

 

       …………………………………….                                                                                                                                                                        ……………………….……..

starosta                                                                                                             místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno :3.8.2012

Č.j.

Svěšeno:    18.8.2012

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ