USNESENÍ ZO ZE DNE 25.5.2012 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 25.5.2012

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 25.5.2012

                                                                                                               Č.13

                         USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 25.5.2012

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

    

 

  ( 1) a schválilo závěrečný účet obce Kubova Hut´za rok 2011,zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2011 a přehled dotací za rok 2011

 

s výrokem – bez výhrad /5pro/

 

  ( 2)  nabídku na pronájem restaurace a obchodu /kiosek/a následně byla vybrána nabídka paní Heleny Práškové. ZO pověřuje starostu jednat s paní Helenou Práškovou a zajistit podpis  nájemní smlouvy s pí.Helenou Práškovou. /5pro/

 

( 3 ) dopis pana Zdenka Frčka ze dne 23.4.2012 a doporučuje zatím nevyhlašovat záměr pořízení regulačního plánu na plochu OB3.ZO ukládá starostovi získat veškeré potřebné informace pro rozhodnutí zda zadat zpracování nového územního plánu obce nebo změnu ÚP a regulačního plánu do termínu 20.6.2012 /5pro/

 

 

  

 

       …………………………………….                                                                                                                                                                        ……………………….……..

starosta                                                                                                              místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno :30.5.2012

Č.j.

Svěšeno:     14.6.2012

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ