USNESENÍ ZO ZE DNE 27.4.2012 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 27.4.2012

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 27.4.2012

                                                                                                               Č.12

                         USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 27.4.2012

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

    

 

 ( 1) a schválilo 1.rozpočtové opatření v roce 2012 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy /6pro/

 

 

 ZO rozhodlo v souladu s §39 odst.1 zákona 128/2000 Sb. o záměru pronajmout majetek obce Kubova Hut´tj. objekt  -  restaurace na p.č.73/1 ,2,3 v k.ú. Kubova Hut´. Další informace obdrží zájemci na obecním úřadě  Kubova Hut´/6pro/  

 ZO bylo seznámeno s  hospodařením společnosti Služby obce Kubova Hut´s.r.o..

 ZO rozhodlo neuzavírat nájemní smlouvu na pozemky  p.č. 123/4,123/5, k. ú. Kubova Huť  a p.č. 226/1 v k.ú. Račí´dle návrhu smlouvy ze dne 5.4.2012 s LČR /6pro/

 ZO ukládá panu Vykydalovi připravit plán údržby VHI do 30.5.2012/6pro/

 ZO schválilo účast obce Kubova Hut´ v ŠUMAVA CARD ve výši 15.000,-Kč celkem./6pro/

  

 

       …………………………………….                                                                                                                                                                        ……………………….……..

starosta                                                                                                              místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno :2.5.2012

Č.j.

Svěšeno:     17.5.2012

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ