USNESENÍ ZO ZE DNE 28.12.2011 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 28.12.2011

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 28.12.2011

                                                                                                               Č.9

                         USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 28.12.2011

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

    

   ( 1 ) a schválilo 5.rozpočtové opatření v roce 2011 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy /5pro/

 

 ( 2)a pověřuje starostu provést 6.rozpočtové opatření v roce 2011 a s výsledkem seznámit zastupitele na nejbližším příštím jednání/5pro/

 (3) a schválilo rozpočtové provizorium na rok 2012 v bodech

-obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obce a obecního úřadu

-obec hradí závazky vyplývající z už uzavřených smluv

-obec hradí mimořádné výdaje schválené ZO /5pro/

 (4 )a schválilo „Dohodu o provozování lyžařského areálu“ s tím,že souhlasí s částí,která se týká finančních záležitostí souvisejících s lyžařským areálem/5pro/

ZO bylo seznámeno s výsledkem inventury majetku Obce Kubova Hut´a souhlasí s návrhem na vyřazení dle přílohy č.1/5pro/

 

 

 

  

 

       …………………………………….                                                                                                                                                                        ……………………….……..

starosta                                                                                                              místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno :30.12.2011

Č.j.

Svěšeno:     14.1.2012

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ