USNESENÍ ZO ZE DNE 30.11.2011 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 30.11.2011

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 30.11.2011

                                                                                                               Č.8

                         USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 30.11.2011

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

    

   ( 1 ) a schválilo 4.rozpočtové opatření v roce 2011 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy /7pro/

 

 ( 2) a schválilo svou účast v realizaci společného projektu mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko „Vybavenost a realizace veřejných prostor v mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko“,a je připraveno realizovat svou část projektu ve výši 100 tis.Kč,kdy vlastní zdroje obce jsou předpokládány z 30%,tedy 30tis.Kč. /7pro/

 

 ( 3 )  a rozhodlo požádat o dotaci z POV 2012 na opravu a údržbu ČOV Kubova Hut´/7pro/

  

   ( 4 ) a schválilo zařazení území obce do území MAS CHANCE IN NATURE-LOCAL ACTION    GROUP a bylo seznámeno se Strategickým plánem LEADER s názvem“ PRO PARTNERSTVÍ UDRŽITELNÉ A INOVATIVNÍ“

ZO pověřuje starostu zasláním souhlasu na adresu MAS /7pro/

 

ZO schválilo inventarizační komisy pro rok 2011 k provedení inventarizace majetku obce Kubova Hut´ ve složení pan Jaroslav Matějka,Aleš Strnada a  Radek Čtvrník ./7pro/

 

ZO rozhodlo v souladu s par.39 odst.1 zákona 128/2000 Sb. záměr nakládat s majetkem obce Kubova Hut´s p.p.č.71/11 v k.ú. Kubova Hut´/7pro/  

 

ZO ukládá FV připravit návrh konceptu rozpočtu na rok 2012 do 15.ledna 2012/7pro/

 

 

 

 

 

  

 

       …………………………………….                                                                                                                                                                        ……………………….……..

starosta                                                                                                              místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno :6.12.2011

Č.j.

Svěšeno:     21.12.2011

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ