USNESENÍ ZO ZE DNE 17.8.2011 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 17.8.2011

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 17.8.2011

                                                                                                               Č.6

                         USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 17.8.2011

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení:

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo:

 

(1)   a schválilo výroční zprávu Regionálního sdružení Šumava za rok 2010,vyúčtování rozpočtu RSŠ  za rok 2010 a návrh rozpočtu  RSŠ na rok 2011   /7pro/

 

(2)   a schválilo 2. rozpočtové opatření v roce 2011 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy/7pro/

 

(3)   a rozhodlo nevyhovět žádosti Komunity pro duchovní rozvoj, o.p.s. o finanční podporu akce „Suchá opona Šumavy „ ze dne 27.5.2011/7pro/

 

 

ZO ukládá panu Vykydalovi připravit realizaci akce „Oprava sociálního zázemí v objektu Restaurace pod sjezdovkou „do 15.9.2011 v části

-    rekonstrukce pánských WC +rozvody /7pro/

-     

Jednatel společnosti Služby obce Kubova Hut´s.r.o. pan Vykydal, informoval zastupitele o výsledku hospodaření společnosti.

 

 

 

 

  

 

       …………………………………….                                                                                                                                                   ……………………….……..

        starosta                                                                                                          místostarosta                                                                             

 

Vyvěšeno: 19.8.2011

Č.j.

Svěšeno:     4.9.2011

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ