USNESENÍ ZO ZE DNE 18.5.2011 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 18.5.2011

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 18.5.2011

                                                                                                               Č.5

                         USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 18.5.2011

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení:

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo:

 

(1)   a schválilo závěrečný účet obce Kubova Hut´za rok 2010, zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2010 a přehled dotací za rok 2010 s výrokem

– bez výhrad /5pro/

 

(2)   a schválilo 1. rozpočtové opatření v roce 2011 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy/5pro/

 

   (3) a souhlasí s tím, aby starosta podepsal smlouvy s LČR ,s.p. č.16/2011/11,17/2011/11 a 18/2011/11,které se týkají pronájmu pozemků, které obec Kubova Huť´užívá5pro/

 

 

ZO ukládá p.Vykydalovi a p. Klosemu získat alespoň tři cenové nabídky na projektovou dokumentaci pro LN k UR /5pro/

 

ZO souhlasí s příspěvkem ve výši 1.000,-Kč pro Římskokatolickou farnost Prachatice/5pro/  

  

Jednatel společnosti Služby obce Kubova Hut´s.r.o. pan Vykydal, informoval zastupitele o výsledku hospodaření společnosti.

 

 

 

  

 

       …………………………………….                                                                                                                                                   ……………………….……..

        Starosta                                                                                                          místostarosta                                                                             

 

Vyvěšeno: 20. 5. 2011

Č.j.

Svěšeno:     5.6.2011

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ