USNESENÍ ZO ZE DNE 30.3.2011 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 30.3.2011

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 30.3.2011

                                                                                                               Č.4

                         USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 30.3.2011

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení:

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo:

 

   (1) a schválilo vyrovnaný rozpočet obce Kubova Hut´na rok 2011 ve výši 1.820 tis.Kč/7pro/

   (2) a schválilo dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 29. 11. 2004 mezi Městem Vimperk a obcí Kubova Hut´/7pro/

   ( 3 )   a schválilo celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2010 předložené firmou Čevak/7pro/

   (4) a schválilo smlouvu mezi obcí Kubova Hut´a mikroregionem Šumava západ pro umístění infokiosku na stěnu obecního úřadu do 30.6.2017/7pro/

 (5) a souhlasí s realizací projektu dle projektové dokumentace – stavební úpravy stávajícího sjezdu k silnici ¼ k polyfunkčnímu objektu na p.č.168 v k. ú. Kubova Hut´/7pro/

  

Jednatel společnosti Služby obce Kubova Hut´pan Vykydal, informoval zastupitele o výsledku hospodaření. Konečnou zprávu předloží do 15. 4. 2011 /7pro/

 

 

 

  

 

       …………………………………….                                                                                                                                                                        ……………………….……..

Starosta místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno :1.4.2011

Č.j.

Svěšeno:     16.4.2011

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ