USNESENÍ ZO ZE DNE 24.1.2011 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 24.1.2011

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 24.1.2011

                                                                                                                Č. 4

 

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

ze dne 24.1.2011

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo

 

   ( 1 ) o výši cen vodného a stočného na rok 2011.Cena vodného bude 20,65 Kč/bez DPH /a stočného 25,23 Kč/ bez DPH/. Pevná složka vodného a stočného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru - dle přílohy / 7pro/

 ( 2 ) o výši ceny nájemného za provozování VHI pro obec Kubova Hut´.Nájemné  bude činit  5000,-/měsíčně /7pro/

 ( 3 ) uložit kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu evidence ubytovaných a evidence místních poplatků v subjektech poskytujících ubytování v termínu od 1.2. do 16.3.2011 .Výsledná zpráva bude předložena na příštím zasedání ZO./7pro/

  

Zastupitelstvo obce projednalo:

 

  

   ( 1 ) a schválilo změnu rozpočtu v roce 2010 - 5.rozpočtové opatření dle přílohy/ 7pro /

   ( 2 ) a schválilo koncept návrhu rozpočtu na rok 2011 ve výši příjmů a výdajů 1.820,-tis.Kč /7pro/

  ( 3 ) a schválilo rozpočtový výhled obce na roky 2014-2016 /7pro/

( 4 ) a odsouhlasilo dohodu o provozování lyžařského areálu mezi subjekty Služby obce                                                              Kubova Hut´,SKI klubem Strakonice a obcí Kubova Hut´ /7pro/

   (5 ) a schválilo plnou moc pro pana Jaroslava Matějku pro jednání valné hromady JVS na 14.valnou hromadu konanou dne 28.1.2011 /7pro/

  

          

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 26.1.2011

Č.j.

Svěšeno:

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ