USNESENÍ ZO ZE DNE 15.11.2010 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 15.11.2010

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 15.11.2010

                                                                                                                Č.2

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 15.11.2010

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo:

    

           

      ( 1) a schválilo 3. rozpočtové opatření v roce 2010 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy /6pro/

 

       (2) a schválilo doplnění výborů : KV : p.Frček Zdeněk st.,p.Bělohlav Karel st.

                                                            FV: p.Hrůša Karel,p.Sýkora Radim/6pro/

 

      ( 3) a schválilo aktualizaci Programu rozvoje vesnice v obci Kubova Hut´pro roky 2010-2014  dle přílohy /6pro/

 

      ( 4 ) a souhlasí se smlouvou o používání osobního auta ve vlastnictví jmenovaného

              uzavřenou dne 1.1.2007/6pro/   

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

 

(1) přijmout předložený návrh jednacího řádu zastupitelstva, a také vnitřní směrnici platnou o

              od 15.11.2010/6pro/

 (2) o výši odměn neuvolněných zastupitelů v souladu s nařízením vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce :

-      starosta -9131,-Kč

-      místostarosta – 7509,-Kč

-      před.výborů – 880,-Kč

-      členové zastupitelstva  280,-Kč /6pro/

                                                                                    

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 19.11.2010

Č.j.

Svěšeno:5.12.2010

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ