USTAVUJÍCÍ USNESENÍ ZO ZE DNE 7.11.2010 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USTAVUJÍCÍ USNESENÍ ZO ZE DNE 7.11.2010

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Ustavující usnesení ZO ze dne 7.11.2010

                                                                                                                Č.1

Usnesení z jednání zastupitelstva obce

konaného dne 7.11.2010

 

 

 

 

 

                            Ustavující zasedání zastupitelstva obce:

 

 

 

Zvolený člen  pan Karel Bělohlav za stranu TOP 09 odstoupil.  1 náhradníkem za stranu TOP 09 byl na základě výsledku voleb do zastupitelstva obce Kubova Huť zvolen pan  Radek Čtvrtník,který se stal členem zastupitelstva.

 

Všichni členové zastupitelstva složili slib.

 

 

 

1.navrhlo a schválilo členy volební a mandátové komise ve složení : pan Karel Hrůša,pan Jan Beran a pan  Radek Čtvrtník. Komise zvolila za předsedu pana Karla Hrůšu.

2.rozhodlo, že starosta a místostarosta nebudou uvolněni pro výkon funkce/7pro/

 

 

3.zvolilo -     neuvolněného starostu obce pana Ing. Kloseho Zbyňka/6pro,1 se zdržel/

               -     neuvolněného místostarostu pana Aleše Strnada/6pro,1 se zdrzel/

               -     předsedu finančního výboru pana Jaroslava Matějku/7pro/

               -     předsedu kontrolního výboru pana Jana Berana/7 pro /

 

 

Jednací řád a odměny zastupitelů budou projednány na dalším zasedání ZO.

    

 

 

 

 

 

          

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 9.11.2010

Č.j.

Svěšeno:24.11.2010

 

 

 

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ