USNESENI ZE DNE 2.11.2005 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENI ZE DNE 2.11.2005

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usneseni ze dne 2.11.2005

                                                                                                                Č.10

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 2.11.2005

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

 

   ( 1 )  změnu rozpočtu na rok 2005/4.rozpočtová změna/ve výši 2.274 700,-Kč dle přílohy /4pro,2 se zdrželi,/

      

  

 

Zastupitelstvo obce projednalo:

  

   ( 1 ) návrh smlouvy Amber Hotels,s.r.o. a Obec Kubova Hutˇ a má tyto připomínky ke stávajícím bodům - smlouvu doplnit o:

1.1.(a) Převodce je vlastníkem následujících nemovitostí „včetně povrchů“.

1.1.(b) doplnit na konec věty „včetně inženýrských sítí“

3.2.Nabyvatel převede kupní cenu dle odstavce 3.1.před ověřením podpisů na účet převodce  po podpisu této smlouvy. /6pro/

 

                                                    

  

Zastupitelstvo obce pověřuje :

 

       ( 1 )  místostarosu Karla Hrůšu vyzvednutím akcií E.ON Česká republika ,a.s. u pověřeného obchodníka  WEST BROKERS a.s.Plzeň./6pro/.

 

      

  

 

………..……………….                               ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

Vyvěšeno : 16.9.2005

Č.j.

Svěšeno:

Originál zápisu a návrh smlouvy je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ