USNESENÍ ZO ZE DNE 15.9.2010 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 15.9.2010

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 15.9.2010

                                                                                                               Č.38

                         USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 15.9.2010

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

 

 

   ( 1 ) a schválilo výsledky výběrové komise ve věci výběrového řízení pro projekt „BÍLÁ ZLATÁ STEZKA“  na pořízení a nákup :

a) -rolba

b)-nádrž a výpustné zařízení

c)-dodávka technologie zasněžování

d)-dodávka stavby vrtů a jejich vystrojení /6pro/

 

 ( 2) a ukládá starostovi uzavřít smlouvy s

 

a)TOP KAR MOTO s.r.o.v ceně 127000,-EUR bez DPH

 

b)Jihospol ,Jihočeská obchodní a stavební společnost a.s.v ceně 728450,-Kč bez DPH

 

c)LUBOMÍR REK s.r.o. v ceně 77571,-EUR bez DPH

 

d)Stavební Geologie – Geoprůzkum České Budějovice s.r.o. v ceně 32000,-EUR bez DPH /6pro/

 

ZO jmenovalo inventarizační komisiA k provedení inventarizace majetku Obce Kubova Hut´ve složení p. Frček,p.Hrůša a p. Strnad /6pro/

ZO ukládá panu Vykydalovi připravit provozní řád pro půjčování štípačky a přípojného vozíku za osobní automobil –káry pro občany Kubovi Hutě a další zájemce /6pro/

ZO ukládá starostovi a předsedům  výborů,místostarostovi a jednateli Služby Obce Kubova Hut´s.r.o. připravit na poslední jednání ZO písemnou zprávu o činnosti ZO v letech 2006-2010./6pro/Poslední jednání ZO bude v pátek 8.10.2010 .

 

  

 

       …………………………………….                                                                                                                                                                        ……………………….……..

starosta                                                                                                              místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno :17.9.2010

Č.j.

Svěšeno:     

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ