USNESENÍ ZO ZE DNE 18.8.2010 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 18.8.2010

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 18.8.2010

                                                                                                                                      Č.37

Usnesení zastupitelstva Obce Kubova Hut´konaného dne 18.8.2010

 

 

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení

 

Zastupitelstvo obce projednalo:

 

1 ) a schválilo 2.rozpočtové opatření  v roce 2010 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy(6pro).

2)  a schválilo opravu usnesení č.34 bod 2 ze dne 24.3.2010 takto:

-Rozpočet Obce Kubova Hut´na rok 2010 schválilo jako přebytkový.S přebytkem ve výši 1.505 800,-Kč. Celková výše příjmů a výdajů je 3,525 tis.Kč dle přílohy.(6pro)

3) zprávu auditora z dílčího přezkumu hospodaření Obce K.H. za rok 2010 ze dne 4.8.2010 a

uznává nutnost respektovat do budoucna veškeré náležitosti vyplývající z platné legislativy a to

znamená schvalovat závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkumu hospodaření vždy do 30.6.

( 5pro,1 proti)

4) nabídky na opravu kapličky a rozhodlo uzavřít smlouvu na opravu kapličky s firmou

Jihospol,Jihočeská obchodní a stavební spol. Strakonice (5pro,1proti)

5 )a rozhodlo zakoupit :- nákladní přívěs od firmy AUTOVIA,

                                     - štípačku a sekačku od firny HOBYTECH,spol. s.r.o. (6pro)

6) a rozhodlo uzavřít smlouvu na obstarávání provozních činností spojených s provozem vodovodu a kanalizace v Obci K.H. se společností Služby Obce Kubova Hut´s.r.o. dle návrhu (6pro)

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

1) p. Frčkovi a p.Strnadovi provádět průběžnou kontrolu oprav místních komunikaci v rozsahu jeden krát za 5 pracovních dnů včetně vyhotovení písemného zápisu kontroly(6pro)

2) starostovi zjistit cenové podmínky nájmu a koupě od firmy PARK Šumava a.s. ohledně pozemku lemujícího komunikaci k areálu PARK Šumava a.s.(6pro)

3) p.Frčkovi provést analýzu možností (rešerši různých dotačních titulů)s cílem nahradit část dotace ve výši cca  2.300 000,-.Kč termín do 30.9.20010 písemně.(4pro,2proti)

 

 

ZO jmenovalo členy komise pro výběrové řízení BZS takto:p.Klose,p.Vykydal,p.Frček náhradníci

p. Strnad, p. Hrůša ,p. Beran (6pro)

 

Pan Frček upozornil na to,že chybí v dětské zóně roury a dětské prolézačky,které byly uvedeny v projektu a stavebním povolení. Dále vznesl dotaz ohledně ceny na opravu této dětské zóny ve výši cca 617 tis.Kč ,když původní realizace stála 172 tis.Kč.

 

 

 

 

………………………….                                                           …………………………..

Starosta                                                                                                 místostarosta

 

 

Vyvěšeno : 24.8.2010

Č.j.

Svěšeno:8.9.2010

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ