DODATEK OZV Č.1/2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

DODATEK  OZV Č.1/2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Dodatek OZV č.1/2004 o místních poplatcích

Obec Kubova Hut´

Dodatek

Obecně závazné vyhlášce

Č.1/2004 o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo Obce Kubova Hut ´se na svém zasedání dne 24.3.2010,usnesením č. 34 se usneslo vydat dodatek k OZV č.1/2004 o místních poplatcích v části V.Čl.15 doplnit bod 2. :

 

Část V.

Poplatek z ubytovací kapacity

Čl.15

 

1.       Poplatek z ubytovací kapacity se platí z využitých lůžek v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu

2.      Místnímu poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá ubytovací kapacita v zařízeních (tzv. ubytovnách), které slouží k přechodnému ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření

 

                                                                                 Účinnost

Tento dodatek nabývá účinnost dnem 24.3.2010

 

 

………………………………………………….                                                                            …………………………………….

Vyvěšeno na úřední desce dne 7.2.2010

Sejmuto z úřední desky dne : 22.2.2010

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ