USNESENÍ ZO ZE DNE 24.3.2010 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 24.3.2010

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 24.3.2010

                                                                                                               Č.34

                         USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 24.3.2010

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

 

 

   ( 1 ) a rozhodlo doplnit OZV č.1/2004 o místních poplatcích v části V. Poplatek z ubytovací kapacity Čl.15 doplnit o bod 2:

 

bod 2) místnímu poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá ubytovací kapacita v zařízení (tzv.ubytovnách),které slouží k přechodnému ubytování pracovníků fyzických a právnických osob,které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření /6pro/

 

   ( 2) a schválilo rozpočet Obce Kubova Hut´ na rok 2010 jako schodkový .Schodek ve výši 1,505.800,-Kč bude kryt z rezerv minulých let.Celková výše příjmů a výdajů je 3,525 tisíc /dle přílohy/ 4 pro,1 se zdržel,1proti/

       

    Pan Vykydal informoval ZO o činnosti společnosti Služby Obce Kubova Hut´

 

 

  

 

       …………………………………….                                                                                                                                                                        ……………………….……..

starosta                                                                                                              místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno :26.03.2010

Č.j.

Svěšeno:     

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ