USNESENÍ ZO ZE DNE 10.11.2009 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 10.11.2009

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 10.11.2009

                                                                                                                Č.31

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 10.11.2009

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

   ( 1 )  návrh kalkulace cen vodného a stočného na rok 2010 předložené firmou Vak JČ.ZO s tímto návrhem nesouhlasí a ukládá starostovi pozvat zástupce Vak JČ na další jednání ZO./7pro/

   ( 2 ) a schválilo 3.rozpočtové opatření v roce 2009 ve výši 2,526.860,-Kč proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy/7pro/

 ZO Obce Kubova Hut´ po projednání návrhu na založení společnosti Služby obce Kubova Hut´s.r.o.schvaluje

-založení společnosti Služby Obce Kubova Hut´s.r.o.

-sídlo společnosti Kubova Hut´č.22 ,Vimperk 38501 IČO:00583057

-určení společníků Obec Kubova Hut´,Kubova Hut´22 IČO:00583057

-předmět podnikání :

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody.

Nakládání s odpady(vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce ,specializované stavební činnosti

Velkoobchod a maloobchod

Potrubí a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení ,pořádání kulturních produkcí,zábav,výstav

Poskytování technických služeb

- výše základního kapitálu 200.000,-Kč bude splacena před zápisem do obchodního rejstříku

-jméno a bydliště prvního jednatele společnosti a způsob ,jakým jedná jménem společnosti:

Vladimír Vykydal bytem Kubova Hut´č.25 ,38501 Vimperk .

Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně,přičemž podepisuje jménem společnosti tak,že k napsané nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.     

-určení správce vkladu : před vznikem společnosti spravuje splacený vklad zakladatel,Obec Kubova Hut´-správce vkladu ,který bez zbytečného odkladu zřídí na firmu společnosti zvláštní účet u banky k tomu účelu,na nějž uvedené prostředky uloží./6pro,1 se zdržel/

 

ZO rozhodlo o omezení práv jednatele společnosti pro případy:

-rozhodování o koupi ,prodeji,převodu nebo zatížení věcným břemenem obchodní společnosti nebo její částí a věcí nemovitých

-podepisování úvěrových smluv,směnek a dlužních úpisů /6pro ,1 se zdržel/

ZO ukládá starostovi Obce Kubova Hut´zabezpečit všechny kroky potřebné pro zápis nové vzniklé společnosti do obchodního rejstříku /6pro,1 se zdržel/                                                                                                                                                     

 

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno :

Č.j.

Svěšeno:     

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ