USNESENÍ ZO ZE DNE 14.10.2009 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 14.10.2009

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 14.10.2009

                                                                                                                Č.30

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 14.10.2009

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

   ( 1 )  a přijalo nabídku Kooperativy a.s. na pojištění majetku obce z data 1.9.2009/7pro/

   ( 2)   a rozhodlo opravu rolby odložit na prosinec 2009/7pro/

   ( 3 ) a rozhodlo požádat o dotaci z POV Jihočeský kraj na rok 2010 na opravu kapličky/7pro/

   ( 4 ) a schválilo 2.rozpočtové opatření v roce 2009 ve výši 387 837,-Kč proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy/7pro/

 ( 5 ) a rozhodlo požádat o dotaci z PRV na pořízení techniky pro lesní práce.

        ZO souhlasí s maximálním objemem finančních prostředků na nákup lesní techniky ve výši 1,2 mil.Kč včetně DPH.ZO prohlašuje ,že disponuje touto sumou na výše uvedený účel./7pro/

 ( 6) návrh smlouvy s advokátní kanceláří AKKT ohledně zpracování analýzy historického

        majetku obce a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s výše uvedenou advokátní kanceláří/4pro ,3 se zdrželi/  

 ( 7 ) a rozhodlo v souladu s parg. 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb.záměr nakládat s majetkem obce Kubova Hut´s částí p.č.374/2 a 374/1 v k.ú. Kubova Hut´/7pro/  

( 8) a souhlasí se smlouvou o používání osobního auta ve vlastnictví jmenovaného uzavřenou dne 1.1.2007 /7pro/

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

  

 ( 1 ) panu Strnadovi a panu Frčkovi provést kontrolu vodárny v novém termínu do 23.10.2009/ 7pro/

ZO pověřuje starostu a pana Vykydala k dořešení dohody se SKI Klubem Strakonice ohledně používání vleku Pod Obrovcem v zimní sezóně 2009/2010 do konce října 2010./7pro/

ZO bere na vědomí žádosti o pokácení dřevin na p. č. 32/35 a p.č.32/31 k.ú.Kubova Hut´/7pro/

ZO bylo seznámeno s výběrovým řízením na dodávku zařízení pro "Typový projekt - CzechPOINT-kontaktní místo (plná verze)".Dodavatelem bude firma Miroslav Tetour IS s.r.o. SNP 461,Vimperk 38501  

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                   

 

 

Vyvěšeno :16.10.2009

Č.j.

Svěšeno:     

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ