USNESENÍ ZO ZE DNE 26.8.2009 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 26.8.2009

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 26.8.2009

                                                                                                                    Č.29

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KUBOVA HUŤ

 

 

                                      konaného dne 26.8.2009

 

 

 

               Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

 

 Zastupitelstvo obce projednalo:

 

( 1)  a souhlasí s účastí obce Kubova Hut´v projektu „Bílá Zlatá stezka“ /7pro/

       ZO zmocňuje starostu obce k podpisu potřebných dokumentů pro projekt“ Bílá Zlatá stezka“.

       ZO prohlašuje,že pro realizaci projektu“Bílá Zlatá stezka“ disponuje dostatkem vlastních finančních prostředků.Částka pro projekt"Bílá Zlatá stezka"je stanovena na 473997,-Euro.

       ZO schvaluje podpis čestného prohlášení pro účast na projektu „Bílá Zlatá stezka“ v rámci OP ČR-svobodný stát Bavorko cíl 3 2007-2013 /7pro/  

( 2 ) a bylo seznámeno s přidělením dotace CzechPoint a ukládá panu Vykydalovi zajistit čerpání

        dotace /7pro/

( 3 ) a rozhodlo pořídit meteostanici   a pověřuje vyřízením pana Vykydala /7pro/

 

 

ZO ukládá - starostovi dokončit jednání s pozemkovým fondem ohledně převodu pozemku.

                - předsedovi KV provést kontrolu MP v průběhu září 2009

- předsedovi FV dořešit podklady s pojišťovnou Kooperativa a.s. ohledně pojištění majetku obce./7pro/                                                                                                              

 

ZO ukládá panu Strnadovi a panu Frčkovi provést společnou kontrolu vodárny obce včetně jímání do

4.9.2009/7pro/

 

 

 

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 27.8.2009

Č.j.

Svěšeno:11.9.2009

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ