USNESENÍ ZO ZE DNE 24.6.2009 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 24.6.2009

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 24.6.2009

                                                                                                                Č.28

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 24.6.2009

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo:

    

           

      ( 1) a schválilo 1. rozpočtové opatření v roce 2009 ve výši 2,526.704,40 Kč proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy /5pro/

       (2) a ukládá předsedovi FV prověřit pojištění kiosku vzhledem k současnému stavu nemovitosti (včetně dalších pojištěných objektů)/ 5pro/

       (3) a ukládá KV provést kontrolu  evidence ubytovaných a evidence místních poplatků v průběhu července 2009 za období červenec 09. /5pro/

       (4) a ukládá starostovi zahájit jednání s PF ČR ohledně převodu některých pozemků v majetku státu /PF ČR/ do vlastnictví obce Kubova Hut´/5pro/

       (5) a ukládá starostovi obce vyvolat jednání s majiteli pozemků v jižní části obce ohledně zahájení prací na regulačním plánu tohoto území do konce července 2009/5pro/

     

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

 

(1)   o využití dotace POV JČ kraje na zlepšení vzhledu obce a údržbu majetku obce/5pro/

(2)   využít dotaci POV pro Mikroregion Horní Vltava Boubínsko na nákup techniky na úklid sněhu a sečení trávy /5pro/

(3)   zažádat o dotaciz „ OPŽP -Prioritní osa3 - Udržitelné zdroje využívání  energie“ na pořízení FVE na budově ČOV. ZO prohlašuje,že obec Kubova Hut´disponuje finančními prostředky pro realizaci záměru. ZO pověřuje starostu administrací záležitosti/5pro/

(4)   uzavřít nájemní smlouvu na horní část budovy ČOV /1patro/ p.č.307/1 k.ú. Horní Vltavice s paní Marií Smetkovou  Koječín 25 ,387 01 Volyně /4pro,1 se zdržel/  

        

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 25.6.2009

Č.j.

Svěšeno:10.7.2009

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ