USNESEZÍ ZO ZE DNE 8.4.2009 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESEZÍ ZO ZE DNE 8.4.2009

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesezí ZO ze dne 8.4.2009

                                                                                                                Č.26

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 8.4.2009

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

 

  

Zastupitelstvo obce projednalo:

 

  

   ( 1 ) návrh pí.Tůmové na platby nájemného za rok 2009 (kiosek) a rozhodlo navrhnout úhradu všech splátek do konce roku 2009 /4pro/

   ( 2) a schválilo závěrečný účet za rok 2008,zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2008 a přehled dotací za rok 2008-bez výhrad /3pro,1 se zdržel /

    (3) a souhlasí se žádostí obce o dotaci z GP Jihočeského  kraje  na opravu autobusové zastávky /4pro/

     ( 4 ) a souhlasí se žádostí obce o dotaci z GP Jihočeského kraje –podpora rozvoje cestovního ruchu /4pro/     

 

                                      

   Zastupitelstvo obce navrhlo :

     

       (1 ) do komise pro hodnocení nabídek na dodávkuKrov a zastřešení objektu občerstvení po požáru“ pana Strnada,pana Vykydala,pana Kloseho a pana Frčka /4pro/   

 

ZO projednalo závěry  komise pro posouzení nabídek na opravu kiosku a ukládá starostovi vyzvat k jednání firmu JAN SIDOR-stavební práce, která byla komisí doporučena  /4pro/   

 

ZO schvaluje rámcový plán kontrolního výboru na rok 2009 /4pro/

 

  

 

 

          

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                   

 

 

Vyvěšeno : 10.4.2009

Č.j.10/09

Svěšeno:25.4.2009

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ