USNESENÍ ZE DNE 31.5.2005 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZE DNE 31.5.2005

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ze dne 31.5.2005

                                                                                                                Č.4

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 31.5.2005

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

 

   ( 1 )  koupit pozemek č.326/1 v k.ú.Kubova Hutˇza cenu 135 000,-Kč/7pro/

   ( 2 )  o odměně 5 000,-Kč panu prof.Čechovi za jeho přínos při vybudování rozhledny na Boubíně./7pro/

    ( 3 ) přispět na opravu kostela v Horní Vltavici  částkou 5 000,-Kč /7pro/

    ( 4 )  pořídit nahrávací zařízení pro pořizování zvukových záznamů z jednání zastupitelstva ./7pro/

    ( 5 ) přispět na publikaci o historii Horní Vltavice a přilehlých obcí částkou 5 000,-Kč./7pro/

    ( 6 ) neprodat pozemek č.153 v k.ú.Kubova Hut´./7pro/

  

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

  

   ( 1 )  a projednalo závěrečný účet za rok 2004 - bez výhrad a bylo seznámeno s výsledkem auditu ze dne 24.3.2005 /7pro/

   ( 2 )  změnu rozpočtu na rok 2005/1.rozpočtové opatření/ve výši 391 600,-Kč dle přílohy /7pro/

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

       ( 1 ) opětovně předsedovi kontrolního výboru panu Čtvrtníkovi do 3.6.2005 oznámit místostarostovi termín jednání KV ,které proběhne do 17.6.2005./7pro/

 

       ( 2 ) starostovi oslovit odbor dopravy KÚ – Jihočeského kraje ohledně zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci I.třídy E4 v obci ./7pro/

 

 

Starosta obce podal vysvětlení k autobusové zastávce směrem na Vimperk,protože nedošlo k dohodě mezi majitelem pozemku a obcí o výši nájemného bude zastávka odstraněna.

Obec se bude snažit vybudovat novou zastávku .

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

Vyvěšeno : 2.6.2005

Č.j.

Svěšeno:

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ