USNESENÍ ZO ZE DNE 10.12.2008 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 10.12.2008

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 10.12.2008

                                                                                                                Č.22

Usnesení z jednání zastupitelstva obce konaného dne 10.12.2008

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo

 

 ( 1 )  a schválilo dvousložkovou cenu vodného a stočného na rok 2009 při nákladech na vodném 139700,-Kč a stočném 478000,-Kč na rok 2009 ./5pro/

( 2 ) a schválilo účast Obce Kubova Hut´ při žádostech DSO Horní Vltava-Boubínsko na rok 2009./5pro/

( 3) a schválilo změnu rozpočtu na rok 2008/3.rozpočtové opatření ve výši -287 789,-Kč  proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy/5pro/

( 4 )   a schválilo rozpočtové provizorium na rok 2009 v bodech

-obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce

-obec hradí závazky vyplývající z už uzavřených smluv

-obec hradí mimořádné výdaje schválené ZO /5pro/

 

ZO ukládá FV vypracovat koncept návrhu rozpočtu obce na rok 2009 do 15.1.2009/5pro/

 

ZO projednalo zprávu inventarizační komise, kterou přednesl pan Hrůša.

ZO jí také schválilo.ZO schvaluje návrh na vyřazení některých movitých věcí z majetku obce dle přílohy./5pro/   

 

 

 

Vyvěšeno : 16.12.2008

Č.j.

Svěšeno:31.12.2008

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ