USNESENÍ ZO ZE DNE 27.8.2008 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 27.8.2008

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení Zo ze dne 27.8.2008

                                                                                                                Č.19

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 27.8.2008

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

   ( 1 )  a schválilo 1.rozpočtové opatření v roce 2008 ve výši 376980,-Kč dle přílohy/6pro/

   ( 2)   a ukládá kontrolnímu výboru a předsedovi finančního výboru provést kontrolu místních poplatků za období 7-8/2008 do konce 30.9.2008/6pro/

  ( 3 )   a ukládá starostovi zajistit alespoň tři zpracovatele regulačního plánu do příštího zastupitelstva /6pro/

  ( 4 )  a ukládá panu Strnadovi  prověřit kvalitu pitné vody  ve veřejném řadu a jednat s provozovatelem Vak Jč/6pro/.

  

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

 

  

   ( 1 )  vyčlenit prostředky pro projekt „ Studie tunelové trasy silnice ¼ v průtahu obcí Kubova Hut´“ ve výši 12.118,50  EUR tj. při zvoleném kurzu 24.50 =296 903,-Kč Tyto finanční prostředky budou použity pro financování projektu  /5pro,1 se zdržel/

 

   ( 2 )   přispět na opravu kostela pro farnost  Horní Vltavice  částkou 15.000,-Kč/6pro/

                                      

   ( 3 ) prodat část pozemku p.č.374/1 o výměře 14m2 manželům Urbanovým za cenu 10,-Kč za 1 m2 . ZO zároveň souhlasí s přijetím daru od manželů Urbanových  /6pro/

  

  

          

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 29.8.2008

Č.j.

Svěšeno:      13.9.2008

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ