USNESENÍ ZO ZE DNE 30.6.2008 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 30.6.2008

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 30.6.2008

                                                                                                                Č.18

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 30.6.2008

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

 

 

Zastupitelstvo obce schválilo

 

   ( 1 )  změnu OZV č.1 /2004 v článku 17 bod 1 „sazba  poplatku bude činit 4,-Kč za každé využité lůžko a den  od 1.7.2008 /7pro/  

   ( 2 ) a přijalo OZV č.1/2008 ,kterou se  zrušuje obecně závazná vyhláška z roku 1993 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.  /7pro/

  

 

ZO ukládá finančnímu výboru  informovat o změně sazby místních poplatků dle OZV č.1/2004 všechny plátce./7pro/

 

  

 

 

 

          

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 7.7.2008

Č.j.

Svěšeno:21.7.2008

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ