USNESENÍ ZO ZE DNE 11.6.2008 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 11.6.2008

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 11.6.2008

                                                                                                                Č.17

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 11.6.2008

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

 

 

Zastupitelstvo obce navrhuje:

 

   ( 1 )  změnit OZV č.1/2004 v článku 17 bod 1.“Sazba poplatku bude činit 4,-Kč za každé využité lůžko a den“/6pro/

  

Zastupitelstvo obce projednalo:

 

  

   ( 1 )  a schválilo opatření obecné povahy změna č.2 ÚPO Kubova Hut´/4pro,2se zdrželi /

   ( 2 )  a schválilo závěrečný účet obce za rok 2007,zprávu o výsledku přezkumu hospodaření na rok 2007 a přehled dotací za rok 2007 – bez výhrad /6pro/ 

                                      

   ( 3 ) a  schválilo rozpočet na rok 2008 pro  DSO Mikroregion Horní Vltava – Boubínsko,vyúčtování hospodaření,zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2007  - bez výhrad  /6pro/

   ( 4 ) a vzalo na vědomí vnitřní organizační směrnici Mikroregion Horní Vltava –Boubínsko ze dne 20.12.2005      /6pro/

     

 

ZO přijalo návrh OVZč.1/2008 ,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška z roku 1993 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí./6pro/

 

 

          

 

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 13.6.2008

Č.j.

Svěšeno:28.6.2008

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ