VOLBY 2024 DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

VOLBY 2024 DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Volby 2024 do Evropského parlamentu

Obecní úřad Kubova Hut´,Kubova Hut´č.22, 385 01 Vimperk

O Z N Á M E N Í O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Starosta obce Kubova Hut´ podle ustanovení § 32 odst. 2 a 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, o z n a m u j e :

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE USKUTEČNÍ

v pátek dne 7.6.2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne 8.6.2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ve volebním okrsku č.1 je volební místnost: obecní úřad Kubova Hut´ č.p.22

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR /platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem ČR/, nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, na který může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. V případě, že voliči nebyly dodány hlasovací lístky, došlo k jejich poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

V Kubově Huti dne 14.5.2024 starosta obce Kubova Hut´

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ