USNESENÍ ZO ZE DNE 7.5.2008 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 7.5.2008

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení Zo ze dne 7.5.2008

                                                                                                                Č.16

Usnesení z jednání zastupitelstva obce

konaného dne 7.5.2008

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

 

   ( 1 )   přípravu žádosti „Studie tunelové trasy silnice ¼ Kubova Hut“ z OP ČR –Bavorsko /7pro/  

  

    

Zastupitelstvo obce projednalo:

 

  

   ( 1 ) žádost SKI-Klubu Strakonice o prodej pozemku par.č.166 k.ú. Kubova Hut´.Rozhodlo se jej v tuto chvíli neprodávat /6pro,1 se zdržel/

 

ZO akceptovalo ukončení nájemní smlouvy s panem Šokčevičem .

Kritéria pro nového nájemce jsou :  reference a výše nájemného./7pro/

 

Zpráva kontrolního výboru bude dokončena do konce června 2008/jedná se kontrolu místních poplatků/

 

 

 

 

 

          

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                   

 

 

Vyvěšeno : 9.5..2008

Č.j.

Svěšeno:25.5.2008

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ