USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 21.2.2024 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 21.2.2024

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení zastupitelstva 21.2.2024

č.14

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 21.2.2024

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo :

  1) ZO bylo seznámeno s RO č.1/2024 /6pro/

  2) ZO projednalo a rozhodlo prověřit možný nákup lesa v k.ú. Výškovice p.č.743 o výměře 115 660 m2 za cenu 18,-Kč/m2

  3) ZO rozhodlo uzavřít plánovací smlouvu s firmou M- COVE Group a.s. na výstavbu a připojení VHI k objektu Chata Boubín za podmínky úhrady ceny 350,-Kč/m2 podlahové plochy dle smlouvy/6pro/

  4)ZO projednalo a schválilo prodej nákladního auta FUSO 6C88297 za cenu 300 000,-Kč f. FAMAKO s.r.o.,Rybná 716/24 ,110 00 Praha- Staré Město/6pro/

  5)ZO projednalo žádost pana Karla Kabeláče o pronájem bytu v č.p.66 /2 byt/. Souhlasí a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy /6 pro/

  6)ZO projednalo a schválilo nakládání s majetkem obce dle §39 odst.1 zákona 128/2000 Sb.,pronájem restaurace Kubovka č.p.58 /6pro/

  7)ZO bylo seznámeno s výsledkem inventarizace majetku obce Kubova Hut´a souhlasí se závěrem/6pro/

  8) ZO nesouhlasí s navrženou úpravou na silnici I/4 v souvislosti s opravou mostu na železniční trati Strakonice -Volary v k.m. 47/811 a přijalo usnesení o nesouhlasném stanovisku k výstavbě :

  a) nebyly dostatečně zohledněny zájmy občanů Kubovy Hutě ohledně znemožnění průjezdu stavbou.

  b)stavba nijak nezlepší kvalitativní parametry silnice I/4 v daném úseku , finanční prostředky by bylo možné naprosto efektivněji využít na jiném úseku I/4 - rekonstrukcí můstku přes Arnoštský potok., kde se nyní nevyhne kamion s jiným vozidlem/6pro/

  9) ZO projednalo a schválilo žádost o dotaci z programu MMR ČR 117D72100 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na akci Sociální zařízení a zázemí pro odpočinek pod Boubínem. Současně souhlasí s realizací a financováním této akce/6pro/

Vyvěšeno dne : 28.2.2024

č.j.

Svěšeno dne : 14.3.2024

…………………………………… ……………………………….

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ