USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 13.12.2023 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 13.12.2023

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení zastupitelstva 13.12.2023

č.13

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 13.12.2023


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo :

  1) ZO projednalo a schválilo RO č.8/2023 dle přílohy /6pro/

  2) ZO projednalo a schválilo přebytkový rozpočet obce Kubova Hut´na rok 2024 dle přílohy /4pro/

  3) ZO projednalo žádost o finanční dar ve výši 1 000 000,-Kč pro společnost Služby obce Kubova Hut´,Kubova Hut´č.22 ,385 01 Vimperk .

  ZO schválilo finanční účelový dar ve výši 1 000 000,-Kč pro záměr rozšíření zasněžování lyžařského areálu Kubova Huť a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy /6pro/

  4) ZO projednalo a schválilo smlouvu č.PI-001030086028/001-ELIS o smlouvě budoucí o zřízení VB mezi firmou EG.D a.s. Brno a obcí Kubova Hut´na zřízení VB na p.č.187/12,53/2,72/8,80/4, st.73/1 v k.ú. Kubova Hut´ za úplatu 18 400,-Kč. /5pro/

  5) ZO projednalo a schválilo zadat zpracování ÚP obce Kubova Hut´ Ing. arch. Radkovi Bočkovi a pověřuje starostu oslovit zpracovatele/6pro/

  6) ZO se rozhodlo podat podnět pro ZO obce Buk k zařazení rozhledny na Boubíně do nového ÚP obce Buk./6pro/

Vyvěšeno dne : 20.12.2023

č.j.

Svěšeno dne : 4.1.2024

…………………………………… ……………………………….

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ