USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 6.9.2023 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 6.9.2023

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení zastupitelstva 6.9.2023

č.11

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 6.9.2023


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo :

  1) ZO bylo seznámeno s RO č.5/2023 a schválilo RO č.6/2023 dle přílohy /6pro/

  2) Pořízení změny č. 2 územního plánu Kubova Huť. Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), o pořízení změny č. 2 územního plánu Kubova Huť, jejíž obsahem bude uvedení územního plánu do souladu s požadavkem dle ust. § 20a stavebního zákona, a současně schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, aby pořizovatelem této změny územního plánu bude MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování./6pro/

  3) zastupitelstvo pověřuje pana starostu Ing.Zbyňka Kloseho ke spolupráci s pořizovatelem ÚP Kubova Hut´/6pro/

  4)Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny č. 3 územního plánu Kubova Huť, jejíž obsahem bude vymezení plochy pro stavbu rodinných domů, a současně schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, aby pořizovatelem této změny územního plánu bude MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování./6pro/

  5)ZO projednalo o schválilo nabídku od firmy BeSafety s.r.o. Žernovice 87 na opravu rozhledny ve výši 451 693,-Kč včetně DPH dle přílohy /6pro/

  6)ZO projednalo a schválilo žádost o financování dle znění leasingové smlouvy číslo 3230511 mezi Službami obce Kubova Hut´ a UniLeasing a.s. Randova 214,Klatovy 393 01 IČ: 25205552 na financování :Technoalpin - čerpací stanice vody umělého zasněžování v ceně 3.680 820,-Kč včetně DPH a souhlasí s prohlášením ručitele podle §2018OZ a pověřuje starostu podpisem Žádosti o financování/ ručitel-Právnická osoba/ a Prohlášení ručitele/6pro/

  7)ZO projednalo a schválilo dodatek ke smlouvě o úvěru č.99030110379 mezi Komerční bankou a.s. Na příkopě 33 č.p.969 PSČ 114 07 a obcí Kubova Hut. Jedná se o změnu splátek dle přílohy. /6pro/ ZO projednalo a schválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kubova Hut´ do roku 2027/6pro/

  8)ZO projednalo a schválilo nájemce do 1 bytové jednotky čp.66 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy/6pro/

  9) ZO projednalo žádost o finanční dar ve výši 800 000,-Kč pro společnost Služby obce Kubova Hut´,Kubova Hut´č.22 ,385 01 Vimperk .

  ZO schválilo finanční účelový dar ve výši 800 000,-Kč pro záměr rozšíření zasněžování lyžařského areálu Kubova Huť a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy /6pro/

Vyvěšeno dne : 13.9.2023

č.j.

Svěšeno dne : 29.9.2023

…………………………………… ……………………………….

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ