USNESENÍ ZO ZE DNE 27.2.2008 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 27.2.2008

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 27.2.2008

                                                                                                                Č.15

Usnesení z jednání zastupitelstva obce

konaného dne 27.2.2008

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo

 

   ( 1 )  a schválilo rozpočet na rok 2008 ve výši příjmů a výdajů 2,330.200,-Kč   /7pro/  

   ( 2 )  a odsouhlasilo uhrazení poplatku pro Sdružení místních samospráv ČR /7pro/

    

    

    

 

 

ZO ukládá předsedovi finančního výboru projednat se všemi plátci místních poplatků záměr obce navýšit poplatek z ubytovací kapacity na 4,-Kč /7pro/

 

ZO schválilo opatření, kterým ukládá každému členovi ZO povinnost neprodleně informovat starostu nebo místostarostu pokud bude svědkem nepravosti nebo jednání , které může poškodit obec nebo její zájmy a majetek /7pro/

 

 

 

 

 

          

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                   

 

 

Vyvěšeno : 29.2.2008

Č.j.

Svěšeno:15.3.2008

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ