USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 31.5.2023 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 31.5.2023

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení zastupitelstva 31.5.2023

č.9

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 31.5.2023


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo :


    1) ZO projednalo a schválilo závěrečný účet, FIN 2-12 obce Kubova Hut´ za rok 2022,zprávu o výsledku hospodaření za rok 2022 ,přehled dotací za rok 2022 a přílohu k závěrečnému účtu firmy Služby obce Kubova Hut´spol. s.r.o s výrokem- bez výhrad /7pro/.

    1. ZO schválilo účetní závěrku obce Kubova Hut´ k 31.12.2022 na základě protokolu o schválení účetní závěrky dle přílohy /7 pro -p.Klose, p.Beran, p.Strnad,p.Vykydal,p.Čtvrtník,p.Kříha a p. Frühauf/

Vyvěšeno dne : 2.6.2023

č.j.

Svěšeno dne : 17.6.2023…………………………………… ……………………………….

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ