USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 25.5.2023 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 25.5.2023

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení zastupitelstva 25.5.2023

č.8

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 25.5.2023


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo :


  1. ZO projednalo a schválilo RO č.3/2023 dle přílohy

  2. ZO projednalo a schválilo cenu vodného 37,40 Kč a stočného 36,30 Kč včetně DPH od 1.7.2023 ./6pro/

  3. ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Kubova Hut´,kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě /6pro/

  4. ZO projednalo a schválilo přijmout finanční zápůjčku ve výši 6 000 000,-Kč od Městys Strážný Strážný 23, 384 43 Strážný IČ:00250694 na dofinancování projektu „Kulturní dědictví Zlaté stezky-objekt expozice s tím, že zápůjčka bude poskytnutá do dobu nejvýše do 30.6.2024 s pevným úrokem 6% p.a. A zástavou p.č.st.131, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 131 m2, jehož součástí je stavba č.p.66 rodinný dům v k.ú. Kubova Hut´.ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o zápůjčce a zástavní smlouvy./6pro/

Vyvěšeno dne : 31.5.2023

č.j.

Svěšeno dne : 15.6.2023…………………………………… ……………………………….

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ