USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 12.4.2023 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 12.4.2023

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení zastupitelstva 12.4.2023

č.7

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 12.4.2023


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo :


  1. ZO projednalo a schválilo RO č.2/2023 dle přílohy /5pro/

  2. ZO projednalo a schválilo smlouvu o spolupráci při zpětného odběru a zařízení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství s firmou EKO-KOM,a.s.,Praha 4 a pověřuje starostu podpisem smlouvy./6pro/

  3. ZO projednalo a schválilo smlouvu na využívání parkoviště s Mgr.Ševčíkem a pověřuje starostu podpisem smlouvy /5pro/

  4. ZO projednalo a schválilo založit společnost s.r.o. na provozování obecní restaurace a pověřuje pana Vykydala k založení společnosti./5pro/

Vyvěšeno dne : 14.4.2023

č.j.

Svěšeno dne : 29.4.2023…………………………………… ……………………………….

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ