USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 15.3.2023 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 15.3.2023

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení zastupitelstva 15.3.2023

č.6

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 15.3.2023


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo :


  1. ZO bylo seznámeno s RO č.1/2023 dle přílohy

  2. ZO projednalo výsledek VŘ na akci: Objekt expozice“Kulturní dědictví Zlaté stezky,č.projektu 275“,Kubova Hut´ a rozhodlo přijmout nabídku od firmy ACTPRO s.r.o.,B. Smetany 25, 370 01 České Budějovice IČ:06807127 a pověřuje starostu podpisem smlouvy /7pro/

  3. Jednatel společnosti Služby Obce KH p. Vykydal informoval o hospodaření a stavu probíhající zimní sezóny v lyžování a provozu restaurace Kubova Hut´.

  4. ZO projednalo žádost o podporu Linky bezpečí z.s., Praha na finanční zajištění poskytované telefonní pomoci a rozhodlo nepřispět žadateli. /7 pro/Vyvěšeno dne :17.3.2023

č.j.

Svěšeno dne :1.4.2023…………………………………… ……………………………….

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ